משחוק הבלוג

ghostdash AR car headup-display

gamification של מ×Øוצי מכוניו×Ŗ מ֓שׂחוּק השבוע

למבו×Øגיני או פ×Øא×Øי? גיימיפיקציה משחוק השבוע יהפוך או×Ŗך לנהג/×Ŗ מ×Øוצים עם אפליקציי×Ŗ מציאו×Ŗ מועצמ×Ŗ ×Øבודה. האפליקציה פו×Ŗחה בהש×Øא×Ŗ משחקי מ×Øוצי…

אפליקציו×Ŗ מציאו×Ŗ מועצמ×Ŗ ×Øבודה נדל”ן משחוק השבוע

השבוע הקי×Ø×Ŗ אפליקציו×Ŗ משחקים מציאו×Ŗ מועצמ×Ŗ ×Øבודה שנו×Ŗנים לנו הש×Øאה בפי×Ŗוח ועיצוב משחקים

לייב פ×Øינט גיימיפיקיישן Augmented Reality

לייב פ×Øינט מאפש×Ø ×œ×”×¤×•×š כל מגזין ודב×Ø ×“×¤×•×” לחוויה אינט×Øאקטיבי×Ŗ כיפי×Ŗ ללקוח עם אפליקציה מציאו×Ŗ מועצמ×Ŗ בכל מכשי×Ø ×”×ž××Øטפון /…